Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022

Gösterim: 732

Staj Akış Süreci_Turizm

STAJDA UYGULANACAK USUL ve ESASLAR

 

Dilekçe 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Öğrencilerimiz imzalı-onaylı Staj Kabul Formları ile e-devlet üzerinden alacakları Müstehaklık Belgesini Yüksekokulumuza şahsen veya kargo ile teslim edeceklerdir. Yüksekokulumuza gelen Formlar; kontrol edilecek ve ilgili bölümün Staj Koordinatörü kabul ettiği başvuruları onaylayıp imzalayacaktır.

1-Staj Kabul Formu

Başvuruları kabul edilen öğrencilere aşağıda yer alan belgeler elden teslim edilecek veya kargo ile gönderilecektir.

2-Staj Dosyası

2.0-Staj Dosyası (Kapak)

2.1-Günlük Staj Raporu Formu  

2.2-Staj Notu Formu

2.3-Staj Günlük Devam Çizelgesi

2.4-Staj Değerlendirme Formu

2.5-Staj Dosyası Teslim Tutanağı

 

DOSYA TESLİM İŞLEMLERİ:

Öğrenci tarafından doldurulan Staj Dosyası ve ek belgeler; staj bitimi itibarı ile en kısa sürede Yüksekokulumuza şahsen veya kargo ile teslim edilecektir. (Postadaki gecikmelerden öğrenci sorumludur.)

 

STAJ İPTAL İŞLEMLERİ:

Öğrencinin çeşitli nedenlerden dolayı stajını yapmak istemediğini ve/veya bırakmak istediğini belirten bir dilekçe ile Yüksekokulumuza başvuruda bulunacaktır. (Öğrencinin adına yatırılmış Sigortası Primi varsa ilgili ödeme öğrenciden tahsil edilecektir.)

 

BELGE/FORMLARIN DOLDURULMASI:

  • Formların MAVİ renkli kalemle doldurulmasına dikkat edilmelidir.
  • Yüksekokulumuzun bulunduğu bölgeye PTT Kargo ile MNG Kargo teslim hizmeti vermektedir. Diğer firmalar telefon ihbarlı hizmet verdikleri için Yüksekokulumuza kargo tesliminde sorun yaşanabilmektedir. Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için bu hususu dikkate almalarını önemle rica olunur.

 

1- Staj Kabul Formu: Öğrenci, Staj Kabul Formundan 2 (İki) adet çıktı alıp ilgili kısımları doldurarak imzalar. İmzalı Formlar staj yapılacak Kurum/İşletme Yetkilisince kaşe/mühür basılarak imzalanır.

a- Yüksekokulumuza gönderilen Staj Kabul Formuna e-devlet üzerinden alınan Müstehaklık Belgesinin eklenmesi zorunludur.

b- Kurum/İşletmeye verilecek Staj Kabul Formuna e-devlet üzerinden alınan Öğrenci Belgesi ile Nüfus Cüzdanı Fotokopisi eklenecektir.

 

2- STAJ DOSYASI:

-  Dosya ve ek belgeler; dilekçe ile isteyen öğrenciye elden ve/veya kargo ile adreslerine (ödemeli) gönderilir. Öğrenci; formları doldurur, imza ile ilgili işlemleri tamamlar ve Staj Dosyası hazır hale gelir.  (Staj Dosyası ve ek belgeler için herhangi bir  ücret talep edilmemektedir.)

- İsteyen öğrenci web sayfasında ilan edilen formların çıktısını alır. Öğrenci; formları doldurma, imzalatma vb. işlemleri tamamlar ve Staj Dosyası hazır hale gelir.

Not: Lütfen formları doldururken aşağıda anlatılan yazılı uyarılara ve görsel örneklere bakınız.

2.0-Staj Dosyası (Kapak): Öğrenci, dosyanın kapak sayfasında yer alan ilgili kısımları doldurur. (Örnek)

2.1-Günlük Staj Raporu Formu: Dosya içerisinde yer alan 15 sayfa; çizgi ile ikiye ayrılarak 30 gün elde edilir. Öğrenci, her yarım sayfada 1 staj gününü kapsayacak şekilde yaptığı işleri yazar. Sayfanın altında yer alan kısma Kurum/İşletme Yetkilisi kaşe/mühür basıp imzalar. (Örnek)

2.2-Staj Notu Formu: Öğrenci bilgileri doldurur. Form işaretli kısımdan dikkatlice kesilerek Kurum/İşletme Yetkilisine teslim edilir. Kurum/İşletme Yetkilisi kaşe/mühür basıp imzalar ve öğrencinin staj esnasındaki çalışma, disiplin, beceri vb. durumunu değerlendirerek not verir. İmzalı Form Yüksekokulumuza teslim edilmek üzere kapalı zarf içerisinde öğrenciye verilir. (Örnek)

2.3-Staj Günlük Devam Çizelgesi: Staj başlangıç tarihinden itibaren günlük olarak staja gidildiğini tespit için her satır öğrenci tarafından doldurulup imzalanır. Kurum/İşletme Yetkilisi kaşe/mühür basıp imzalar ve form Kurum/İdare tarafından onaylamış olur. (7 – 8. Haftalar doldurulmayacaktır.) (Örnek)

2.4-Staj Değerlendirme Formu: Öğrenci bilgilerini doldurup imzalayacaktır. (Değerlendirme kısmı Yüksekokulumuz Staj Komisyonu tarafından doldurulup imzalanacaktır.) (Örnek)

2.5-Staj Dosyası Teslim Tutanağı: Öğrenci bilgilerini doldurup imzalayacaktır. (Her iki kısımda doldurulup imzalanacaktır.) (Örnek)