20 Mart 2020

Gösterim: 1281

UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARINA DAİR DUYURU

UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARINA DAİR DUYURU

Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “Pandemi” olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız sürecin başından itibaren gerekli tedbirleri almakta ve uygulanmasını başarıyla sürdürmektedir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulumuz da sürecin eğitim ve öğretime muhtemel olumsuz etkilerini önlemek, eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almakta ve etkin bir şekilde uygulamaktadır.

Yükseköğretim Kurulumuzun 19.03.2020 tarihli toplantısında 2019-2020 eğitim - öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere almış olduğu kararlar çerçevesinde Üniversitemizin uzaktan öğretimin uygulama esaslarına dair belirlemiş olduğu hususlar aşağıda yer almaktadır:

1. Üniversitemizde 23 Mart 2020 Pazartesi günü; hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm bölüm ve programlarda uzaktan öğretim sürecine başlanacaktır.

2. Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nde yer alan mevcut ders programları ve saatleri esas alınarak uzaktan öğretim süreci gerçekleştirilecektir.

3. Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim öğrencilerimize yönelik dersler, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nde tanımlı olduğu şekliyle ders programlarında değişiklik olmadan (kaldığı yerden) devam edecektir.

4. Derslerde, dersi veren akademisyenin tercihi çerçevesinde, senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmaksızın) uzaktan öğretim yöntemleri kullanılabilecektir.

5. Tüm akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nde tanımlandığı şekliyle uygulanmaya devam edecek olan ders programı için hazırlıklarını tamamlayarak dersin işleneceği saatte ekran başında hazır bulunması gerekmektedir.

6. Uygulamaya dayalı programlardaki teorik derslerde dijital imkânlar ve uzaktan öğretim yöntemleri kullanılacak, uygulama dersleri için ise Üniversitemizin güncellenecek olan akademik takvimi çerçevesinde sıkıştırılmış takvim programı uygulanacaktır.

7. Öğrencilerimiz bilgisayar, tablet veya cep telefonları ile https://lms.bandirma.edu.tr web adresinden uzaktan öğretim derslerine katılım sağlayabileceklerdir.

8. Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları “sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma” koşulu sağlanarak dijital ortamda gerçekleştirilecektir.

9. Üniversitemiz akademik takvimi güncellenerek uygulama dersi, vize, final ve bütünleme sınav tarihleri en kısa zamanda duyurulacaktır.

10. Öğrencilerimiz, uzaktan öğretim ile ilgili her türlü sorun, görüş ve önerilerini başta öğrenim görmekte oldukları akademik birimdeki öğrenci işleri yetkilisi olmak üzere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Üniversitemizin websitesi’nde yer alan “Canlı Destek Hattı” ve sosyal medya mecraları üzerinden Rektörlüğümüze iletebilirler.

11. Yükseköğretim Kurulumuzun alacağı kararlar ve Üniversitemizin bu doğrultuda belirleyeceği uygulama esasları anlık olarak tüm öğrencilerimiz ile paylaşılmaya devam edilecektir.

            Sevgili öğrencilerimiz, içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreçte sizden öncelikli beklentimiz sağlığınıza gerekli özeni göstermeniz ve ardından uzaktan öğretim faaliyetlerine eksiksiz ve düzenli olarak katılmanız, derslerinizi online olarak takip etmenizdir. Hepinize derslerinizde başarılar ve sağlıklı yarınlar diliyoruz.