12 Ağustos 2022

Gösterim: 174

Türk Dili I dersi Muafiyet Sınavı Duyurusu

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ZORUNLU TÜRK DİLİ I DERSİ MUAFİYET SINAVI

(2022 Yılında Kayıt Olan Tüm Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Öğrencileri için)

 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesi “i) (Değişik : 29/5/1991 - 3747/1 md.) Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir….”  uyarınca; Yüksekokulumuzda “Türk Dili I” dersi zorunlu ders kapsamındadır.

 

Bu dersten muaf olmak isteyen 2022 girişli öğrenciler için muafiyet sınavı yapılacaktır. Yapılacak olan sınavda yeterli puanı alan öğrenciler bu dersi almayacaklardır.

 

Sınav, 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Sınavdan CC 60 (altmış) ve üstü puan alan öğrenciler “Türk Dili I” dersinden muaf olurlar. Öğrencilerin aldıkları puan muaf olunan derslerin notu yerine geçer ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılır. Sınavdan alınan puan öğrencilerin almak zorunda oldukları ders için de geçerli olacaktır. Aynı sınavdan 60 puanın altında puan alarak “Türk Dili I” dersinden muaf olamayan öğrenciler, uzaktan eğitim sisteminde verilen “Türk Dili I” dersini almakla yükümlüdür.

 

Öğrencilerimiz sınavda “Dil, Kültür ve Düşünce İlişkisi, Yeryüzündeki Diller ve Sınıflandırılması, Türkçenin Tarihi Gelişimi, Türk Edebiyatının Tarihi Gelişimi, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Sözcük Bilgisi, Cümle Bilgisi” konularının tamamından sorumlu olacaklardır.

 

Sınava girmek zorunlu değildir. 2022 YKS ile Yüksekokulumuza kayıt olan ve Muafiyet Sınavına girmek isteyen öğrencilerimizin ekteki dilekçe ile Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosuna başvurmaları gerekmektedir.

 

            DİLEKÇE

 

            Başvuru Tarihleri: 19 – 22 Eylül 2022 (saat 17:00 ‘a kadar)

            Sınav Tarihi: 30 Eylül 2022, Cuma

            Saati: 14:00

            Yer: Erdek Meslek Yüksekokulu