19 Kasım 2020

Gösterim: 149

2020-2021 Güz Dönemi Ara Sınav Mazeretleri Hk. Önemli Duyuru

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

Uzaktan Öğretim Sistemi (LMS) üzerinden Online yapılacaktır.

Yüksekokulumuz öğrencilerinin aşağıda belirtilen yönetmelik ve yönerge hükümlerine ilave olarak bu duyuruda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV MAZERET SINAVLARI HAKKINDA DUYURU

 

Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ara sınavlar uzaktan öğretim sistemi (LMS) üzerinden uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacağından Lisansüstü-Lisans-Önlisans öğrencilerinin aşağıda belirtilen yönetmelik ve yönerge hükümlerine ilave olarak bu duyuruda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

• Üniversitemiz akademik birimlerinde mazeretleri kabul edilen öğrencilerin gireceği ara sınav mazeret sınavları 14-18 Aralık 2020 tarihleri arasında ilgili birim tarafından programlanıp uygulanacaktır.

 

Kişisel  olarak  yaşanan  teknik  sorunlar  nedeniyle  mazeret  sınav  hakkı tanınmayacaktır. Öğrencilerin ara sınavlar öncesinde gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır. (Telefon, bilgisayar ve tablet gibi farklı araçların olası bağlantı sorunları için hazır olması- güvenli bir internet bağlantısı sağlanması ve elektrik kesintisi için gerekli önlemlerin alınması) Bu konuda ara sınav döneminde ikamet ettiğiniz yerde veya yakınında bulunan herhangi bir yüksek öğretim birimine bilgisayar ve internet imkanlarından yararlanmak için başvurabilirsiniz.

 

• Üniversitemizde kullanılan uzaktan öğretim sistemi (LMS) ile ilgili teknik bir sorun yaşandığında ve ara sınavınızı sistem kaynaklı teknik bir sorun nedeniyle tamamlayamadığınızda, ilgili sınavın bitiş saatini takip eden ilk 15 dakika içinde teknik sorunu gösteren ekran görüntüsünün ve durumu anlatan dilekçenin Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) yüklenerek başvuru yapılması gerekmektedir. Öğrencilerden gelen ekran görüntüleri ve uzaktan öğretim sistemi LMS’deki resmi kayıtlar incelendikten sonra ara sınav mazeret talebiniz değerlendirilecektir.

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrenci Mazeretlerinde Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’nde belirtilen diğer mazeretleriniz sebebiyle ara sınava katılamamanız durumunda ise dilekçeniz ve durumu kanıtlayıcı belgelerinizi 7 Aralık 2020 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yükleyerek başvuru yapmanız gerekmektedir.

 

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Mazeret sınavı

 

MADDE 22 (1) Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında, ara sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle*katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.

 

Mazeretler

 

MADDE 34 (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili Dekanlığa veya Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

 

(2) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, sağlık durumunun herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Ancak, uzun süreli tedaviyi gerektiren ruhsal ve bedensel hastalıklarda alınan sağlık raporunun süresi öğrencinin azami öğrenim süresi içinde dört yarıyılı aşamaz. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.

 

*BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MAZERETLERİNDE HAKLI VE GEÇERLİ NEDENLER YÖNERGESİNİ İNCELEYİNİZ. YÖNERGEYE ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ WEB SİTESİNDEKİ “MEVZUAT” KISMINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.