02 Ekim 2020

Gösterim: 121

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Çift Anadal Ve Yandal Programı Başvuru Duyurusu

2020 – 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi ve Yandal Programı Yönergesi hükümleri uyarınca 2020 – 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi çift anadal ve yandal programlarına kabul edilecek öğrencilerde aranacak şartlar ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

ÇİFT ANADAL PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, lisans programlarında anadal programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılının başında ön lisans programlarında ise en erken ikinci yarıyılın başında en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 2. Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,80 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler, çift anadal diploma programına başvurabilirler.
 3. Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir
 4. Bir öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yaptırabilir.
 5. Başvuruların kontenjandan fazla olması durumunda sıralama öğrencilerin anadal genel not ortalamasına göre yapılır. Genel not ortalamasında eşitlik olması halinde öğrencinin yerleştirildiği yıldaki ÖSYM puanına bakılır.
 6. Çift anadal kontenjan listesinde bulunan tüm programlarda lisans öğrencileri lisans bölümlerine, ön lisans öğrencileri ön lisans bölümlerine başvurabilirler.

YANDAL PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına, anadal programının en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.  
 2. Öğrencilerin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.80 olması gerekir.
 3. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu anadal programında aldığı tüm kredili derslerini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
 4. Bir öğrenci, lisans öğrenimi sırasında aynı anda en fazla bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Ancak, aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yapılabilir.

GEREKLİ BELGELER

 1. Not belgesi (onaylı transkript).
 2. Başvuru Formu

       Başvurular online olarak alınacaktır.

   

ANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2020 – 2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÇİFT ANADAL ve YANDAL TAKVİMİ

 

 

 

 

GÜZ DÖNEMİ

 

BAŞVURU TARİHLERİ

05 Ekim 2020 – 11 Ekim 2020

BAŞVURU DEĞERLENDİRME

12 Ekim 2020 – 14 Ekim 2020

İLAN

16 Ekim 2020

KAYIT TARİHLERİ

19 Ekim 2020 – 21 Ekim 2020

BAŞVURU YERİ

ONLİNE (https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/ogris/başvuru_login_aspx)

 

ÇAP Önlisans Programları Listesi