Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2019

Gösterim: 3303

Genel Bilgiler

Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Balıkesir Üniversitesi bünyesinde 1994 yılında öğrenci almaya başlamıştır.

 2015 yılından itibaren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Öğrenciler iki yıl boyunca meslek standartlarına uygun olarak teorik ve uygulamalı dersler almaktadır. Öğrencilerin turizm işletmelerinde 30 günlük zorunlu stajları bulunmaktadır.

Programın Amacı: Programın amacı, öğrencilerimizi uygulamalı bir eğitim ve öğretim ortamında günün koşullarına uygun bilgilerle donatarak sektörün ihtiyacı olan ara elemanı yetiştirmektir. Bununla birlikte, turizm ve konaklama sektörünün üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olabilecek öğrencilerimiz aynı zamanda kendi iş yerini çalıştırabilecek nitelikli bir insangücü olarak topluma kazandırılmaktadır.

Programın Hedefi: Programın hedefi, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki niteliklere sahip, en az bir yabancı dile hâkim, bilgisayar bilgisi olan ve sektörde kullanılan otomasyon programlarını bilen, insan ilişkileri ve iletişim yeteneklerine sahip, yenilikleri takip eden ve gelişime açık nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

Kazanılacak Derece: Ön Lisans

Kabul Koşulları:               

 • Lise diploması
 • Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı

Üst Kademeye Geçiş: Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili alanlardaki lisans programlarına geçiş yapabilir ya da ilgili alanlardaki Açık öğretim programlarına başvurarak lisans derecesini alabilir.

Mezuniyet Koşulları:

 • Öğrencinin tüm derslerinden başarılı olması ve genel not ortalamasının 2.00 ile 4.00 arasında olması gerekmektedir.
 • 30 günlük staj dönemi zorunludur.

Mezun İstihdam Olanakları: Kazanılan derece ile mezun, özel sektörde ve kamu sektöründe mesleğini yapabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme:

 • Öğrencilerin derslerin en az %70'ine devam zorunluluğu bulunmaktadır. Her ders için bir vize ve bir final sınavı yapılmaktadır.
 • Değerlendirmede vizenin %40'ı ve finalin %60'ı hesaplanmaktadır.
 • Öğrencilerin final sınavında en az 50 alması gerekmektedir.
 • Not değerlendirmelerinde bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirme sonunda AA, BA, BB, CB, CC harf notlarını alanlar dersten başarılı sayılırlar.
 • DC ve DD harf notlarını alan öğrenciler, genel not ortalaması 2.00 ve üstü ise dersten başarılı sayılırlar.
 • FF harf notunu alan öğrenciler dersten başarısız sayılırlar.
 • Devam zorunluluğuna uymayan öğrenciler DZ harf notunu almaktadır.

Yeterlilik Koşulları: Ön Lisans derecesini alabilmek için öğrencilerin toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel not ortalamalarının en az 2.00 olması gerekmektedir.