Akademik Yöneticiler
Ünvan Sayı
Yüksekokul Müdürü 1
Yüksekokul Müdür Yardımcısı 1
Bölüm Başkanı 1
İdari Yöneticiler
Ünvan Sayı
Yüksekokul Sekreteri 2
Akademik Personel
Ünvan Sayı
Doktor Öğretim Üyesi 2
Öğretim Görevlisi 9
İdari Personel
Ünvan Sayı
Bilgisayar İşletmeni 1
Memur 1
Hizmetli 2
İşçi 9
2