01 Eylül 2021

Gösterim: 193

MUAFİYET ve HAZIRLIK SINIFI SINAVLARI DUYURUSU

            MUAFİYET SINAVLARI

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesi “i) (Değişik : 29/5/1991 - 3747/1 md.) Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir….”  uyarınca; Yüksekokulumuzda

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

- Türk Dili

- Yabancı Dil

dersleri zorunlu ders kapsamındadır. Yüksekokulumuza 2021-YKS ile kayıt olan ve bu derslerden muaf olmak isteyen öğrenciler için muafiyet sınavları yapılacaktır. Yapılacak olan sınavlarda yeterli puanı alan öğrenciler bu dersleri almayacaklardır.

 Sınavlar; 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Her dersin sınavına girerek sınavdan 60 (altmış) CC ve üstü puan alan öğrenciler ders ve/veya derslerden başarılı kabul edilir ve muaf olurlar. Öğrencilerin aldıkları puan muaf olunan derslerin notu yerine geçer ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılır. Sınavdan alınan puan öğrencilerin almak zorunda oldukları ders için de geçerli olacaktır. Aynı sınavdan 60 puanın altında puan alarak başarılı olamayan öğrenciler, uzaktan eğitim sistemi üzerinden verilen dersleri almakla yükümlüdür.

Sınava girmek zorunlu değildir. Detaylı bilgi için aşağıdaki ders isimlerini tıklayınız.

 

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I

 

TÜRK DİLİ I

 

YABANCI DİL

 

 

Dersin Adı

SINAVIN

BAŞVURU

Tarihi

Saati

Yeri

Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit Sınavı

29 Eylül 2021

10:30

BANÜ Merkez Yerleşkesi

Online

Türk Dili I

06 Ekim 2021

11:00

Erdek Meslek Yüksekokulu

Dilekçe

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

06 Ekim 2021

14:00

Erdek Meslek Yüksekokulu

Dilekçe

Yabancı Dil

07 Ekim 2021

11:00

Erdek Meslek Yüksekokulu

Online