05 Aralık 2019

Gösterim: 150

İngilizce Seviye Tespit Sınavı (ERASMUS, MEVLANA VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN)

 

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI
ERASMUS+, MEVLANA VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN
OCAK 2020
 
Erasmus ve Mevlana Programlarına başvuru yapmak isteyen Üniversitemiz öğrencilerine ve Üniversitemize bağlı enstitülerde lisansüstü öğrenim görmek isteyen yönelik olarak Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı açılacaktır.
 
Sınavın amacı, A) Erasmus+ ile Mevlana programlarına başvuru yapmak isteyen önlisans, lisan ve lisansüstü öğrencilerin B) Üniversitemize bağlı enstitülerde lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların dil seviyelerini belirleyerek bunu belgelendirmektir.
 
Yapılacak olan başvurular, sadece yabancı dil sınavı içindir. Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği ve Mevlana Değişim Programı başvuru şart ve tarihleri Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından ilan edilmektedir.
 
Seviye tespit sınavı yılda iki kez yapılmakta olup her yabancı dil sınavından sonra Erasmus+ ve Mevlana programlarına kabul olacağı veya öğrenci kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Lisansüstü programlara başvuru yapmak isteyen öğrenciler, ihtiyaç duydukları bilgiler için ilgili enstitüye danışabilirler. Bu öğrencilerden sınava giriş ücreti talep edilebilir.
 
Sınav; orta ve üst düzey (CEFR B2 ve C1) seviyede yapılmaktadır. Erasmus+ ve Mevlana Programları kapsamında, öğrencilerin bir başka ülkede dersleri İngilizce olarak almaları hedeflendiğinden bu programlara katılacak öğrencilerin yeterli dil seviyesine sahip olmaları gerekmektedir. Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda 55 ve üzeri alan öğrencilerin sınav sonuçları 2 yıl süreyle geçerlidir.
 
Sınav İçeriği: Sınavda; dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma, dinleme ve kompozisyon becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır.

Başvuru Tarihleri : 16 – 27 Aralık 2019
Sınav Tarihi : 8 Ocak 2020, Çarşamba
Sınav Saati : 10.30
Sınav Yeri : Merkez Kampüs
Sınav Sonuçları : Sınav sonuçları Yüksekokulumuz web adresinde ilan edilecek ve ilgili birime gönderilecektir.

NOT: Öğrenciler sınav salonlarına cep telefonu ile giremezler.

İletişim
Erasmus Programı detayları için; http://erasmus.bandirma.edu.tr/tr
Mevlana Programı detayları için; http://mevlana.bandirma.edu.tr/tr     mevlana@bandirma.edu.tr
Yabancı Dil sınavı ile ilgili olarak; ydyo@bandirma.edu.tr