08 Eylül 2021

Gösterim: 109

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Programı Başvuru Duyurusu

2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi ve Yandal Programı Yönergesi hükümleri uyarınca 2021 – 2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi çift anadal ve yandal programlarına kabul edilecek öğrencilerde aranacak şartlar ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

ÇİFT ANADAL PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, lisans programlarında anadal programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılının başında ön lisans programlarında ise en erken ikinci yarıyılın başında en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 2. Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,80 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler, çift anadal diploma programına başvurabilirler.
 3. Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir
 4. Bir öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yaptırabilir.
 5. Başvuruların kontenjandan fazla olması durumunda sıralama öğrencilerin anadal genel not ortalamasına göre yapılır. Genel not ortalamasında eşitlik olması halinde öğrencinin yerleştirildiği yıldaki ÖSYM puanına bakılır.
 6. Çift anadal kontenjan listesinde bulunan tüm programlarda lisans öğrencileri lisans bölümlerine, ön lisans öğrencileri ön lisans bölümlerine başvurabilirler.

YANDAL PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına, anadal programının en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.  
 2. Öğrencilerin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2,80 olması gerekir.
 3. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu anadal programında aldığı tüm kredili derslerini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
 4. Bir öğrenci, lisans öğrenimi sırasında aynı anda en fazla bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Ancak, aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yapılabilir.

GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru Formu
 2. Not belgesi (onaylı transkript).


BAŞVURU TARİHLERİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2021 – 2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÇİFT ANADAL ve YANDAL TAKVİMİ

GÜZ DÖNEMİ

BAŞVURU TARİHLERİ

04 Ekim 2021 – 11 Ekim 2021

BAŞVURU DEĞERLENDİRME

12 Ekim 2021 – 14 Ekim 2021

İLAN

15 Ekim 2021

KAYIT TARİHLERİ

18 Ekim 2021 – 20 Ekim 2021

BAŞVURU YERİ

Başvurular Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosuna yapılacaktır.

 

      ÇİFT ANADAL ÖNLİSANS PROGRAMLARI

ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM/PROGRAM

 

ÇİFT ANADAL KONTENJANI

 

KABUL EDİLECEK PROGRAMLAR

3.YARIYIL

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

10

YEREL YÖNETİMLER

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ

10

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

YEREL YÖNETİMLER

YEREL YÖNETİMLER

10

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ