Yüksekokul Kurulu

Başkan

:

Yrd.Doç.Dr. Ali MAZAK

(Müdür)

Üye

:

Yrd.Doç.Dr. Ali MAZAK

(Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı)

Üye

:

Yrd.Doç.Dr. Samet ÇEVİK

(Müdür Yardımcısı - Otel, Lokanta ve İkram Hiz. Bölüm Başkanı)

Raportör

:

Kenan BOZOĞLU

(Yüksekokul Sekreteri)