Stratejik Hedefler

Yüksekokulumuzda 2 birinci öğretim ve 2 ikinci öğretim programı ile eğitim öğretim yapılmaktadır. Yüksekokulumuzun öğrenci sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar planlanmakla birlikte mevcut binanın yetersiz olması buna imkân vermemektedir.

Yüksekokulumuza tahsis edilmiş binalarda süreli olarak kiralanma yoluna gidilmesi ilk öncelik olarak okulumuz adına bir binanın yapılarak, bu binada daha fazla öğrenci, program, akademik ve idari personelle hizmet verilmesini önermekteyiz.

Yüksekokulumuzda mevcut programların yanında yeni programların açılması ile beraber öğrenci sayısının artmasına bağlı olarak öğretim elemanı ihtiyacını zorunlu hale getirmektedir.

Bunun yanında bütçe imkânlarının genişletilerek ödenek miktarlarının arttırılması gelecekte karşılaşılabilecek bazı sorunların çözümüne yardımcı olacaktır. Mali kaynakların kullanımında öngörülen alımlar için bütçe planlaması yapılarak harcamaların en etkin şekilde yapılması için gereken önlemler alınarak etkin kaynak kullanımı tedbirleri titizlikle alınmaktadır.